SERIES

Hier worden bijdragen/fotoseries geplaatst die buiten de etappeverslagen vallen en niet noodzakelijkerwijs verband houden met het thema van deze site. We proberen de series óf via Google Foto's te plaatsen óf via een gallery die gebruik maakt van Flexbox (html/css). Niet alle browsers gaan even goed om met Javascript (o.a. Safari op Mac en iPad)